Skakvåld (Shaken Baby Syndrome)

Skakvåld

Hjärnskador berodde på kraftig skakning av ett spädbarn eller ett litet barn som hålls i bröstet, axlar, eller extremiteter som orsakar extrem kranialacceleration. Det kännetecknas av intrakraniella och intraokulära blödningar utan någon uppenbar yttre trauma. Allvarliga fall kan leda till död.

Förklaring på engelska

Brain injuries resulted from vigorous shaking of an infant or young child held by the chest, shoulders, or extremities causing extreme cranial acceleration. It is characterized by the intracranial and intraocular hemorrhages with no evident external trauma. Serious cases may result in death.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Skakvåld
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Shaken Baby Syndrome
MESH ID D038642

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.