Skallbas (Skull Base)

Skallbas

Den underlägsna regionen av skalle som består av en inre (cerebral) och en yttre (basilar) yta.

Förklaring på engelska

The inferior region of the skull consisting of an internal (cerebral), and an external (basilar) surface.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Base, Skull; Cranial Base; Base, Cranial; Basis cranii; Base of Skull; Basicranium

Svensk term Skallbas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Base, Skull; Cranial Base; Base, Cranial; Basis cranii; Base of Skull; Basicranium
Engelsk term Skull Base
MESH ID D019291

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.