Skallbastumörer (Skull Base Neoplasms)

Skallbastumörer

Tumörer av basen av skalle specifikt differentierade från tumörer av ospecificerade platser eller ben i skallen (SKULL NEOPLASMS).

Förklaring på engelska

Neoplasms of the base of the skull specifically, differentiated from neoplasms of unspecified sites or bones of the skull (SKULL NEOPLASMS).

Synonym, svenska: Skallbascancer

Synonym, engelska: Neoplasms, Skull Base; Neoplasm, Skull Base; Skull Base Neoplasm

Svensk term Skallbastumörer
Synonym på svenska Skallbascancer
Synonym på engelska Neoplasms, Skull Base; Neoplasm, Skull Base; Skull Base Neoplasm
Engelsk term Skull Base Neoplasms
MESH ID D019292

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.