Skallfrakturer (Skull Fractures)

Skallfrakturer

Frakturer på skalle som kan bero på penetrerande eller icke-penetrerande huvudskador eller sällan BENSJUKDOMAR (se även FRAKTURER, SPONTANA). Skallfrakturer kan klassificeras efter plats (t.ex., SKALLFRAKTUR, BASILAR), radiografiskt utseende (t.ex., linjär), eller baserat på kraniell integritet (t.ex., SKALLFRAKTUR, DEPRIMERAD).

Förklaring på engelska

Fractures of the skull which may result from penetrating or nonpenetrating head injuries or rarely BONE DISEASES (see also FRACTURES, SPONTANEOUS). Skull fractures may be classified by location (e.g., SKULL FRACTURE, BASILAR), radiographic appearance (e.g., linear), or based upon cranial integrity (e.g., SKULL FRACTURE, DEPRESSED).

Synonym, svenska: Kranialfrakturer; Linjär skallfraktur; Kraniefrakturer

Synonym, engelska: Fracture, Skull; Fractures, Skull; Skull Fracture; Skull Fracture, Non-Depressed; Fracture, Non-Depressed Skull; Fractures, Non-Depressed Skull; Non-Depressed Skull Fractures; Skull Fracture, Non Depressed; Skull Fractures, Non-Depressed; Non-Depressed Skull Fracture; Non Depressed Skull Fracture; Linear Skull Fracture; Fractures, Linear Skull; Linear Skull Fractures; Skull Fractures, Linear; Skull Fracture, Linear

Svensk term Skallfrakturer
Synonym på svenska Kranialfrakturer; Linjär skallfraktur; Kraniefrakturer
Synonym på engelska Fracture, Skull; Fractures, Skull; Skull Fracture; Skull Fracture, Non-Depressed; Fracture, Non-Depressed Skull; Fractures, Non-Depressed Skull; Non-Depressed Skull Fractures; Skull Fracture, Non Depressed; Skull Fractures, Non-Depressed; Non-Depressed Skull Fracture; Non Depressed Skull Fracture; Linear Skull Fracture; Fractures, Linear Skull; Linear Skull Fractures; Skull Fractures, Linear; Skull Fracture, Linear
Engelsk term Skull Fractures
MESH ID D012887

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.