Skalltumörer (Skull Neoplasms)

Skalltumörer

Tumörer av den beniga delen av skalle.

Förklaring på engelska

Neoplasms of the bony part of the skull.

Synonym, svenska: Kranialcancer; Kranialtumörer; Skallcancer

Synonym, engelska: Neoplasms, Skull; Neoplasm, Skull; Skull Neoplasm

Svensk term Skalltumörer
Synonym på svenska Kranialcancer; Kranialtumörer; Skallcancer
Synonym på engelska Neoplasms, Skull; Neoplasm, Skull; Skull Neoplasm
Engelsk term Skull Neoplasms
MESH ID D012888

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.