Skandinavien och de nordiska länderna (Scandinavian and Nordic Countries)

Skandinavien och de nordiska länderna

NORGE; SVERIGE; DANMARK; ISLAND; och FINLAND.

Förklaring på engelska

NORWAY; SWEDEN; DENMARK; ICELAND; and FINLAND.

Synonym, svenska: Norden; Skandinavien

Synonym, engelska: Nordic Countries; Scandinavia

Svensk term Skandinavien och de nordiska länderna
Synonym på svenska Norden; Skandinavien
Synonym på engelska Nordic Countries; Scandinavia
Engelsk term Scandinavian and Nordic Countries
MESH ID D012537

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.