Skatteavdrag (Tax Exemption)

Skatteavdrag

Status som inte är föremål för beskattning; som inkomst för en filantropisk organisation. Skattebefriade organisationer kan också kvalificera sig för att få avdragsgilla donationer om de anses vara ideella företag enligt avsnitt 501 (c) 3 i United States Internal Revenue Code.

Förklaring på engelska

Status not subject to taxation; as the income of a philanthropic organization. Tax-exempt organizations may also qualify to receive tax-deductible donations if they are considered to be nonprofit corporations under Section 501(c)3 of the United States Internal Revenue Code.

Synonym, svenska: Skattelättnader

Synonym, engelska: Exemption, Tax; Exemptions, Tax; Tax Exemptions

Svensk term Skatteavdrag
Synonym på svenska Skattelättnader
Synonym på engelska Exemption, Tax; Exemptions, Tax; Tax Exemptions
Engelsk term Tax Exemption
MESH ID D019464

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.