Skatter (Taxes)

Skatter

Statliga avgifter på egendom, arv, gåvor, etc.

Förklaring på engelska

Governmental levies on property, inheritance, gifts, etc.

Synonym, svenska: Beskatning

Synonym, engelska: Tax; Institutional Tax; Tax, Institutional; Institutional Taxes; Taxes, Institutional; Taxation

Svensk term Skatter
Synonym på svenska Beskatning
Synonym på engelska Tax; Institutional Tax; Tax, Institutional; Institutional Taxes; Taxes, Institutional; Taxation
Engelsk term Taxes
MESH ID D013660

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.