Skelettmuskulatur (Skeletal Muscle)

Skelettmuskulatur

En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.

Förklaring på engelska

A subtype of striated muscle, attached by TENDONS to the SKELETON. Skeletal muscles are innervated and their movement can be consciously controlled. They are also called voluntary muscles.

Synonym, svenska: Skelettmuskler; Musculus soleus; Soleus muskeln; Fotsulemuskeln; Musculus plantaris; Yttre vadmuskeln; Gastrocnemius muskeln; Främre skenbensmuskeln; Musculus tibialis anterior

Synonym, engelska: Muscles, Skeletal; Skeletal Muscles; Muscle, Voluntary; Muscles, Voluntary; Voluntary Muscle; Voluntary Muscles; Skeletal Muscle; Soleus Muscle; Muscle, Soleus; Plantaris Muscle; Muscle, Plantaris; Anterior Tibial Muscle; Muscle, Anterior Tibial; Tibial Muscle, Anterior; Gastrocnemius Muscle; Muscle, Gastrocnemius

Svensk term Skelettmuskulatur
Synonym på svenska Skelettmuskler; Musculus soleus; Soleus muskeln; Fotsulemuskeln; Musculus plantaris; Yttre vadmuskeln; Gastrocnemius muskeln; Främre skenbensmuskeln; Musculus tibialis anterior
Synonym på engelska Muscles, Skeletal; Skeletal Muscles; Muscle, Voluntary; Muscles, Voluntary; Voluntary Muscle; Voluntary Muscles; Skeletal Muscle; Soleus Muscle; Muscle, Soleus; Plantaris Muscle; Muscle, Plantaris; Anterior Tibial Muscle; Muscle, Anterior Tibial; Tibial Muscle, Anterior; Gastrocnemius Muscle; Muscle, Gastrocnemius
Engelsk term Skeletal Muscle
MESH ID D018482

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.