Skleroproteiner (Scleroproteins)

Skleroproteiner

Enkla proteiner som kännetecknas av deras olöslighet och fibrösa struktur. Inom kroppen utför de en stödjande eller skyddande funktion.

Förklaring på engelska

Simple proteins characterized by their insolubility and fibrous structure. Within the body, they perform a supportive or protective function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fibrous Proteins; Fibrous Protein; Protein, Fibrous; Scleroprotein

Svensk term Skleroproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fibrous Proteins; Fibrous Protein; Protein, Fibrous; Scleroprotein
Engelsk term Scleroproteins
MESH ID D012596

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.