Sklerostomi (Sclerostomy)

Sklerostomi

Kirurgisk bildning av en yttre öppning i ögonvita, främst vid behandling av grön starr.

Förklaring på engelska

Surgical formation of an external opening in the sclera, primarily in the treatment of glaucoma.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sclerostomies

Svensk term Sklerostomi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sclerostomies
Engelsk term Sclerostomy
MESH ID D012599

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.