Sköldkörtelhormonreceptorer alfa (Thyroid Hormone Receptors alpha)

Sköldkörtelhormonreceptorer alfa

Receptorer med hög affinitet för sköldkörtelhormon, särskilt TRIJODTYRONIN. Dessa receptorer finns vanligtvis i kärnan där de reglerar DNA-transkription. De kodas av THRA-genen (även känd som NR1A1, THRA1, ERBA eller ERBA1-genen) som flera isoformer som produceras genom alternativ splitsning.

Förklaring på engelska

High affinity receptors for THYROID HORMONES, especially TRIIODOTHYRONINE. These receptors are usually found in the nucleus where they regulate DNA transcription. They are encoded by the THRA gene (also known as NR1A1, THRA1, ERBA or ERBA1 gene) as several isoforms produced by alternative splicing.

Synonym, svenska: Tyreoideahormonreceptor alfa-1; Tyreoideahormonreceptor alfa-2; c-erbA proteiner; erbA proto-onkogenprodukter; Tyreoideahormonreceptorer alfa

Synonym, engelska: c-erbA Proteins; c erbA Proteins; Proto-Oncogene Proteins c-erbA; Proto Oncogene Proteins c erbA; c-erbA, Proto-Oncogene Proteins; c-erb A Protein; c erb A Protein; c-erb A Proteins; c erb A Proteins; Receptors alpha, Thyroid Hormone; c-erbA alpha; c erbA alpha; THRA Gene Products; Gene Products, THRA; ERBA1 Gene Products; Gene Products, ERBA1; NR1A1 Gene Products; Gene Products, NR1A1; c-erbA-1 Protein; c erbA 1 Protein; c-erbA alpha Protein; c erbA alpha Protein; c-erbA Protein; c erbA Protein; erbA Proto-Oncogene Products; Proto-Oncogene Products, erbA; erbA Proto Oncogene Products; Thyroid Hormone Receptor alpha-2; Thyroid Hormone Receptor alpha 2; Thyroid Hormone Receptor alpha-1; Thyroid Hormone Receptor alpha 1

Svensk term Sköldkörtelhormonreceptorer alfa
Synonym på svenska Tyreoideahormonreceptor alfa-1; Tyreoideahormonreceptor alfa-2; c-erbA proteiner; erbA proto-onkogenprodukter; Tyreoideahormonreceptorer alfa
Synonym på engelska c-erbA Proteins; c erbA Proteins; Proto-Oncogene Proteins c-erbA; Proto Oncogene Proteins c erbA; c-erbA, Proto-Oncogene Proteins; c-erb A Protein; c erb A Protein; c-erb A Proteins; c erb A Proteins; Receptors alpha, Thyroid Hormone; c-erbA alpha; c erbA alpha; THRA Gene Products; Gene Products, THRA; ERBA1 Gene Products; Gene Products, ERBA1; NR1A1 Gene Products; Gene Products, NR1A1; c-erbA-1 Protein; c erbA 1 Protein; c-erbA alpha Protein; c erbA alpha Protein; c-erbA Protein; c erbA Protein; erbA Proto-Oncogene Products; Proto-Oncogene Products, erbA; erbA Proto Oncogene Products; Thyroid Hormone Receptor alpha-2; Thyroid Hormone Receptor alpha 2; Thyroid Hormone Receptor alpha-1; Thyroid Hormone Receptor alpha 1
Engelsk term Thyroid Hormone Receptors alpha
MESH ID D037021

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.