Sköldkörtelhormonreceptorer beta (Thyroid Hormone Receptors beta)

Sköldkörtelhormonreceptorer beta

Receptorer med hög affinitet för sköldkörtelhormon, särskilt TRIJODTYRONIN. Dessa receptorer finns vanligtvis i kärnan där de reglerar DNA-transkription. De kodas av THRB-genen (även känd som NR1A2, THRB1 eller ERBA2-genen) som flera isoformer som produceras genom alternativ splitsning. Mutationer i THRB-genen orsakar sköldkörtelhormon resistens syndrom.

Förklaring på engelska

High affinity receptors for THYROID HORMONES, especially TRIIODOTHYRONINE. These receptors are usually found in the nucleus where they regulate DNA transcription. They are encoded by the THRB gene (also known as NR1A2, THRB1, or ERBA2 gene) as several isoforms produced by alternative splicing. Mutations in the THRB gene cause THYROID HORMONE RESISTANCE SYNDROME.

Synonym, svenska: Tyreoideahormonreceptor beta-1; Tyreoideahormonreceptor beta-2; Tyreoideahormonreceptor beta; ERBA2 genprodukter

Synonym, engelska: TR beta; Thyroid Hormone Receptor beta; ERBA2 Gene Products; Gene Products, ERBA2; NR1A2 Gene Products; Gene Products, NR1A2; Receptors beta, Thyroid Hormone; c-erbA beta; c erbA beta; THRB Gene Products; Gene Products, THRB; Thyroid Hormone Receptor beta-2; Thyroid Hormone Receptor beta 2; Thyroid Hormone Receptor beta-1; Thyroid Hormone Receptor beta 1

Svensk term Sköldkörtelhormonreceptorer beta
Synonym på svenska Tyreoideahormonreceptor beta-1; Tyreoideahormonreceptor beta-2; Tyreoideahormonreceptor beta; ERBA2 genprodukter
Synonym på engelska TR beta; Thyroid Hormone Receptor beta; ERBA2 Gene Products; Gene Products, ERBA2; NR1A2 Gene Products; Gene Products, NR1A2; Receptors beta, Thyroid Hormone; c-erbA beta; c erbA beta; THRB Gene Products; Gene Products, THRB; Thyroid Hormone Receptor beta-2; Thyroid Hormone Receptor beta 2; Thyroid Hormone Receptor beta-1; Thyroid Hormone Receptor beta 1
Engelsk term Thyroid Hormone Receptors beta
MESH ID D037042

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.