Sköldkörtelhormonreceptorer (Thyroid hormone receptors)

Sköldkörtelhormonreceptorer

Specifika bindande proteiner med hög affinitet för sköldkörtelhormoner i målceller. De finns vanligtvis i kärnan och reglerar DNA-transkription. Dessa receptorer aktiveras av hormoner som leder till transkription, celldifferentiering, och tillväxtundertryckning. Sköldkörtelhormonreceptorer kodas av två gener (GENER, ERBA): ERBA-alfa och ERBA-beta för alfa- och beta-sköldkörtelhormonreceptorer, respektive.

Förklaring på engelska

Specific high affinity binding proteins for THYROID HORMONES in target cells. They are usually found in the nucleus and regulate DNA transcription. These receptors are activated by hormones that leads to transcription, cell differentiation, and growth suppression. Thyroid hormone receptors are encoded by two genes (GENES, ERBA): erbA-alpha and erbA-beta for alpha and beta thyroid hormone receptors, respectively.

Synonym, svenska: Tyreoideahormonreceptorer; T3 receptorer; Trijodtyroninreceptorer; Tyroxinreceptor

Synonym, engelska: Thyroid Hormone Receptors; Thyroid Hormone Receptor; Receptors, Triiodothyronine; T3 Receptor; T3 Receptors; Triiodothyronine Receptors; Receptors, T3; Receptors, Thyroxine; T4 Receptors; Receptors, T4; T4 Receptor; Thyroxine Receptor; Thyroxine Receptors; Receptors, Diiodotyrosine; Diiodotyrosine Receptors; Receptors, DIT; DIT Receptors; Diiodotyrosine Receptor; Receptors, Monoiodotyrosine; Monoiodotyrosine Receptors; MIT Receptors; Receptors, MIT

Svensk term Sköldkörtelhormonreceptorer
Synonym på svenska Tyreoideahormonreceptorer; T3 receptorer; Trijodtyroninreceptorer; Tyroxinreceptor
Synonym på engelska Thyroid Hormone Receptors; Thyroid Hormone Receptor; Receptors, Triiodothyronine; T3 Receptor; T3 Receptors; Triiodothyronine Receptors; Receptors, T3; Receptors, Thyroxine; T4 Receptors; Receptors, T4; T4 Receptor; Thyroxine Receptor; Thyroxine Receptors; Receptors, Diiodotyrosine; Diiodotyrosine Receptors; Receptors, DIT; DIT Receptors; Diiodotyrosine Receptor; Receptors, Monoiodotyrosine; Monoiodotyrosine Receptors; MIT Receptors; Receptors, MIT
Engelsk term Thyroid hormone receptors
MESH ID D011988

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.