Skolinriktad omvårdnad (School Nursing)

Skolinriktad omvårdnad

En vårdspecialitet som handlar om hälsa och omvårdnad som ges till grundskolestudenter och gymnasieelever av en registrerad sjuksköterska.

Förklaring på engelska

A nursing specialty concerned with health and nursing care given to primary and secondary school students by a registered nurse.

Synonym, svenska: Omvårdnad inom skolan

Synonym, engelska: Nursing, School; Nursings, School; School Nursings

Svensk term Skolinriktad omvårdnad
Synonym på svenska Omvårdnad inom skolan
Synonym på engelska Nursing, School; Nursings, School; School Nursings
Engelsk term School Nursing
MESH ID D012573

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.