Skolios (Scoliosis)

Skolios

En märkbar lateral avvikelse i ryggradens normalt raka vertikala linje. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

An appreciable lateral deviation in the normally straight vertical line of the spine. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska: Sned rygg

Synonym, engelska: Scolioses

Svensk term Skolios
Synonym på svenska Sned rygg
Synonym på engelska Scolioses
Engelsk term Scoliosis
MESH ID D012600

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.