Skolor (Schools)

Skolor

Utbildningsinstitutioner.

Förklaring på engelska

Educational institutions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: School; Primary Schools; Primary School; School, Primary; Schools, Primary; Schools, Secondary; School, Secondary; Secondary School; Secondary Schools

Svensk term Skolor
Synonym på svenska
Synonym på engelska School; Primary Schools; Primary School; School, Primary; Schools, Primary; Schools, Secondary; School, Secondary; Secondary School; Secondary Schools
Engelsk term Schools
MESH ID D012574

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.