Skopolamin (Scopolamine)

Skopolamin

En alkaloid från SOLANACEAE, speciellt DATURA och SCOPOLIA. Skopolamin och dess kvartära derivat fungerar som antimuskarina medel som ATROPINE, men kan ha fler effekter på centrala nervsystemet. Dess många användningsområden inkluderar en bedövningsmedel premedicinering, behandling av urininkontinens och rörelsesjuka, en kramplösande, och en mydriatisk och cykloplegisk.

Förklaring på engelska

An alkaloid from SOLANACEAE, especially DATURA and SCOPOLIA. Scopolamine and its quaternary derivatives act as antimuscarinics like ATROPINE, but may have more central nervous system effects. Its many uses include an anesthetic premedication, the treatment of URINARY INCONTINENCE and MOTION SICKNESS, an antispasmodic, and a mydriatic and cycloplegic.

Synonym, svenska: Skopolaminhydrobromid; Hyoscin

Synonym, engelska: Hyoscine; Transderm Scop; Scopoderm TTS; Transderm-V; Transderm V; Travacalm HO; Vorigeno; Boro-Scopol; Boro Scopol; Isopto Hyoscine; Kwells; Scoburen; Scopace; Scopolamine Cooper; Scopolamine Hydrobromide

Svensk term Skopolamin
Synonym på svenska Skopolaminhydrobromid; Hyoscin
Synonym på engelska Hyoscine; Transderm Scop; Scopoderm TTS; Transderm-V; Transderm V; Travacalm HO; Vorigeno; Boro-Scopol; Boro Scopol; Isopto Hyoscine; Kwells; Scoburen; Scopace; Scopolamine Cooper; Scopolamine Hydrobromide
Engelsk term Scopolamine
MESH ID D012601

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.