Skorpiongifter (Scorpion Venoms)

Skorpiongifter

Giftsekret från djur av ordningen Scorpionida av klassen Arachnida. De innehåller neuro- och hemotoxiner, enzymer, och olika andra faktorer som kan frigöra acetylkolin och katekolaminer från nervändslut. Av de flera proteintoxiner som har karakteriserats är de flesta immunogena.

Förklaring på engelska

Venoms from animals of the order Scorpionida of the class Arachnida. They contain neuro- and hemotoxins, enzymes, and various other factors that may release acetylcholine and catecholamines from nerve endings. Of the several protein toxins that have been characterized, most are immunogenic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Scorpion Toxins; Scorpion Toxin; Toxin, Scorpion; Scorpion Venom; Venom, Scorpion; Scorpion Venom Peptide; Peptide, Scorpion Venom; Venom Peptide, Scorpion; beta-Scorpion Toxin; Toxin, beta-Scorpion; beta Scorpion Toxin; gamma-Scorpion Toxin; gamma Scorpion Toxin; Tityus serrulatus Venom; Venom, Tityus serrulatus; alpha-Scorpion Toxin; Toxin, alpha-Scorpion; alpha Scorpion Toxin

Svensk term Skorpiongifter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Scorpion Toxins; Scorpion Toxin; Toxin, Scorpion; Scorpion Venom; Venom, Scorpion; Scorpion Venom Peptide; Peptide, Scorpion Venom; Venom Peptide, Scorpion; beta-Scorpion Toxin; Toxin, beta-Scorpion; beta Scorpion Toxin; gamma-Scorpion Toxin; gamma Scorpion Toxin; Tityus serrulatus Venom; Venom, Tityus serrulatus; alpha-Scorpion Toxin; Toxin, alpha-Scorpion; alpha Scorpion Toxin
Engelsk term Scorpion Venoms
MESH ID D012604

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.