Skulderblad (Scapula)

Skulderblad

Två platta, triangulära ben som tillsammans bildar den bakre delen av skuldergördeln.

Förklaring på engelska

Also called the shoulder blade, it is a flat triangular bone, a pair of which form the back part of the shoulder girdle.

Synonym, svenska: Skapula

Synonym, engelska: Scapulae; Shoulder Blade; Shoulder Blades

Svensk term Skulderblad
Synonym på svenska Skapula
Synonym på engelska Scapulae; Shoulder Blade; Shoulder Blades
Engelsk term Scapula
MESH ID D012540

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.