Skuldra (Shoulder)

Skuldra

Kroppsdel hos människor och primater där armarna förbinds med bålen. Skuldran har fem leder: akromioklavikularleden, korakoklavikulär leden, glenohumeralleden, scapula-torakalleden och sternoklavikularleden.

Förklaring på engelska

Part of the body in humans and primates where the arms connect to the trunk. The shoulder has five joints; ACROMIOCLAVICULAR joint, CORACOCLAVICULAR joint, GLENOHUMERAL joint, scapulathoracic joint, and STERNOCLAVICULAR joint.

Synonym, svenska: Axel

Synonym, engelska: Shoulders

Svensk term Skuldra
Synonym på svenska Axel
Synonym på engelska Shoulders
Engelsk term Shoulder
MESH ID D012782

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.