Skulptur (Sculpture)

Skulptur

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sculptures

Svensk term Skulptur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sculptures
Engelsk term Sculpture
MESH ID D012613

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.