Skvalen (Squalene)

Skvalen

Ett naturligt triterpen med 30 kolatomer.

Förklaring på engelska

A natural 30-carbon triterpene.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Skvalen
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Squalene
MESH ID D013185

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.