Slagvolym (Stroke Volume)

Slagvolym

Mängden blod som pumpas ut ur hjärtat per slag, inte att förväxla med hjärtminutvolym (volym/tid). Mängden räknas ut som skillnaden mellan slutdiastolisk volym (EDV) och slutsystolisk volym (ESV).

Förklaring på engelska

The amount of BLOOD pumped out of the HEART per beat, not to be confused with cardiac output (volume/time). It is calculated as the difference between the end-diastolic volume and the end-systolic volume.

Synonym, svenska: Ventrikulärt ejektionsfraktion; Ventrikulärt enddiastolisk volym; Ventrikulärt endsystolisk volym

Synonym, engelska: Stroke Volumes; Volume, Stroke; Volumes, Stroke; Ventricular End-Systolic Volume; End-Systolic Volume, Ventricular; End-Systolic Volumes, Ventricular; Ventricular End Systolic Volume; Ventricular End-Systolic Volumes; Volume, Ventricular End-Systolic; Volumes, Ventricular End-Systolic; Ventricular Ejection Fraction; Ejection Fraction, Ventricular; Ejection Fractions, Ventricular; Fraction, Ventricular Ejection; Fractions, Ventricular Ejection; Ventricular Ejection Fractions; Ventricular End-Diastolic Volume; End-Diastolic Volume, Ventricular; End-Diastolic Volumes, Ventricular; Ventricular End Diastolic Volume; Ventricular End-Diastolic Volumes; Volume, Ventricular End-Diastolic; Volumes, Ventricular End-Diastolic

Svensk term Slagvolym
Synonym på svenska Ventrikulärt ejektionsfraktion; Ventrikulärt enddiastolisk volym; Ventrikulärt endsystolisk volym
Synonym på engelska Stroke Volumes; Volume, Stroke; Volumes, Stroke; Ventricular End-Systolic Volume; End-Systolic Volume, Ventricular; End-Systolic Volumes, Ventricular; Ventricular End Systolic Volume; Ventricular End-Systolic Volumes; Volume, Ventricular End-Systolic; Volumes, Ventricular End-Systolic; Ventricular Ejection Fraction; Ejection Fraction, Ventricular; Ejection Fractions, Ventricular; Fraction, Ventricular Ejection; Fractions, Ventricular Ejection; Ventricular Ejection Fractions; Ventricular End-Diastolic Volume; End-Diastolic Volume, Ventricular; End-Diastolic Volumes, Ventricular; Ventricular End Diastolic Volume; Ventricular End-Diastolic Volumes; Volume, Ventricular End-Diastolic; Volumes, Ventricular End-Diastolic
Engelsk term Stroke Volume
MESH ID D013318

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.