Slemhinneimmunitet (Mucosal Immunity)

Slemhinneimmunitet

Oemottaglighet för patogena effekter av främmande mikroorganismer eller antigena ämnen tack vare utsöndring av antikroppar från slemhinnorna. Slemhinneepitelet i mag-tarmkanalen, luftvägarna och fortplantningsorganen bildar en form av IgA (sekretoriskt immunglobulin A) som skyddar dessa inkörsportar till kroppen.

Förklaring på engelska

Nonsusceptibility to the pathogenic effects of foreign microorganisms or antigenic substances as a result of antibody secretions of the mucous membranes. Mucosal epithelia in the gastrointestinal, respiratory, and reproductive tracts produce a form of IgA (IMMUNOGLOBULIN A, SECRETORY) that serves to protect these ports of entry into the body.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mucosal Immunity; Immune Response, Mucosal; Immune Responses, Mucosal; Mucosal Immune Response; Mucosal Immune Responses

Svensk term Slemhinneimmunitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mucosal Immunity; Immune Response, Mucosal; Immune Responses, Mucosal; Mucosal Immune Response; Mucosal Immune Responses
Engelsk term Mucosal Immunity
MESH ID D018928

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.