Slumpmässig fördelning (Random Allocation)

Slumpmässig fördelning

En process som involverar slump som används i terapeutiska prövningar eller annan forskningssträvan för att fördela försökspersoner, människor eller djur, mellan behandlings- och kontrollgrupper, eller bland behandlingsgrupper. Det kan också gälla experiment på livlösa föremål.

Förklaring på engelska

A process involving chance used in therapeutic trials or other research endeavor for allocating experimental subjects, human or animal, between treatment and control groups, or among treatment groups. It may also apply to experiments on inanimate objects.

Synonym, svenska: Randomisering

Synonym, engelska: Allocation, Random; Randomization

Svensk term Slumpmässig fördelning
Synonym på svenska Randomisering
Synonym på engelska Allocation, Random; Randomization
Engelsk term Random Allocation
MESH ID D011897

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.