Slutna ekologiska system (Closed ecological systems)

Slutna ekologiska system

System där liv kan upprätthållas i ett slutet rum genom återanvändning av tillgängliga produkter, i synnerhet med hjälp av ett kretslopp där koldioxid, urin och andra spillprodukter genom kemiska reaktioner eller fotosyntes omvandlas till syre, vatten och föda.

Förklaring på engelska

Systems that provide for the maintenance of life in an isolated living chamber through reutilization of the material available, in particular, by means of a cycle wherein exhaled carbon dioxide, urine, and other waste matter are converted chemically or by photosynthesis into oxygen, water, and food. (NASA Thesaurus, 1988)

Synonym, svenska: Slutna ekologiska system for överlevnad

Synonym, engelska: Closed Ecological Systems; Closed Ecological System; Ecological System, Closed; System, Closed Ecological; Systems, Closed Ecological; Breadboard Project; Breadboard Projects; Project, Breadboard; Projects, Breadboard; Life Support Systems, Regenerative; Sealed Cabin Ecology; Cabin Ecologies, Sealed; Cabin Ecology, Sealed; Ecologies, Sealed Cabin; Ecology, Sealed Cabin; Sealed Cabin Ecologies; Closed Ecologic Life Support Systems; CELSS

Svensk term Slutna ekologiska system
Synonym på svenska Slutna ekologiska system for överlevnad
Synonym på engelska Closed Ecological Systems; Closed Ecological System; Ecological System, Closed; System, Closed Ecological; Systems, Closed Ecological; Breadboard Project; Breadboard Projects; Project, Breadboard; Projects, Breadboard; Life Support Systems, Regenerative; Sealed Cabin Ecology; Cabin Ecologies, Sealed; Cabin Ecology, Sealed; Ecologies, Sealed Cabin; Ecology, Sealed Cabin; Sealed Cabin Ecologies; Closed Ecologic Life Support Systems; CELSS
Engelsk term Closed ecological systems
MESH ID D018504

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.