Smak (Taste)

Smak

Förmågan att upptäcka kemikalier genom gustatoriska receptorer i mun, inklusive de på tungan; gommen; SVALGET; och EPIGLOTTIS.

Förklaring på engelska

The ability to detect chemicals through gustatory receptors in the mouth, including those on the TONGUE; the PALATE; the PHARYNX; and the EPIGLOTTIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tastes; Taste Sense; Sense, Taste; Senses, Taste; Taste Senses; Gustation; Gustations

Svensk term Smak
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tastes; Taste Sense; Sense, Taste; Senses, Taste; Taste Senses; Gustation; Gustations
Engelsk term Taste
MESH ID D013649

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.