Smaklökar (Taste Buds)

Smaklökar

Små sensoriska organ som innehåller gustatoriska receptorceller, basalceller, och stödjande celler. Smaklökar hos människa finns i epitelet i tunga, gom och svalg. De är innerverade av CHORDA TYMPANI NERVE (en gren av ansiktsnerv) och GLOSSOPHARYNGEAL NERVE.

Förklaring på engelska

Small sensory organs which contain gustatory receptor cells, basal cells, and supporting cells. Taste buds in humans are found in the epithelia of the tongue, palate, and pharynx. They are innervated by the CHORDA TYMPANI NERVE (a branch of the facial nerve) and the GLOSSOPHARYNGEAL NERVE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bud, Taste; Buds, Taste; Taste Bud

Svensk term Smaklökar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bud, Taste; Buds, Taste; Taste Bud
Engelsk term Taste Buds
MESH ID D013650

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.