Smakstörningar (Taste Disorders)

Smakstörningar

Förhållanden som kännetecknas av en förändring i gustatorisk funktion eller uppfattning. Smakstörningar är ofta förknippade med OLFACTION DISORDERS. Ytterligare potentiella etiologier inkluderar METABOLISKA SJUKDOMAR; LÄKEMEDELSTOXICITET; och smakvägsstörningar (t ex smakknoppssjukdomar; ANSIKTSNERVSJUKDOMAR; GLOSSOPHARYNGEAL NERVSJUKDOMAR; och hjärnstamsjukdomar).

Förklaring på engelska

Conditions characterized by an alteration in gustatory function or perception. Taste disorders are frequently associated with OLFACTION DISORDERS. Additional potential etiologies include METABOLIC DISEASES; DRUG TOXICITY; and taste pathway disorders (e.g., TASTE BUD diseases; FACIAL NERVE DISEASES; GLOSSOPHARYNGEAL NERVE DISEASES; and BRAIN STEM diseases).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Taste Disorder; Taste Disorder, Anterior Tongue; Taste Disorder, Posterior Tongue; Taste Disorder, Primary; Primary Taste Disorder; Primary Taste Disorders; Taste Disorders, Primary; Taste Disorder, Primary, Bitter; Taste, Metallic; Metallic Taste; Metallic Tastes; Tastes, Metallic; Taste Disorder, Primary, Sweet; Taste Disorder, Secondary; Secondary Taste Disorder; Secondary Taste Disorders; Taste Disorders, Secondary; Taste Disorder, Secondary, Bitter; Taste Disorder, Secondary, Salt; Taste Disorder, Secondary, Sweet; Taste Dysfunction; Dysfunction, Taste; Taste Disorder, Primary, Salt

Svensk term Smakstörningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Taste Disorder; Taste Disorder, Anterior Tongue; Taste Disorder, Posterior Tongue; Taste Disorder, Primary; Primary Taste Disorder; Primary Taste Disorders; Taste Disorders, Primary; Taste Disorder, Primary, Bitter; Taste, Metallic; Metallic Taste; Metallic Tastes; Tastes, Metallic; Taste Disorder, Primary, Sweet; Taste Disorder, Secondary; Secondary Taste Disorder; Secondary Taste Disorders; Taste Disorders, Secondary; Taste Disorder, Secondary, Bitter; Taste Disorder, Secondary, Salt; Taste Disorder, Secondary, Sweet; Taste Dysfunction; Dysfunction, Taste; Taste Disorder, Primary, Salt
Engelsk term Taste Disorders
MESH ID D013651

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.