Smaktröskel (Taste Threshold)

Smaktröskel

Den minsta koncentration vid vilken smakkänslighet för ett visst ämne eller livsmedel kan uppfattas.

Förklaring på engelska

The minimum concentration at which taste sensitivity to a particular substance or food can be perceived.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Taste Thresholds; Threshold, Taste; Thresholds, Taste

Svensk term Smaktröskel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Taste Thresholds; Threshold, Taste; Thresholds, Taste
Engelsk term Taste Threshold
MESH ID D013652

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.