Småplaneter (Minor Planets)

Småplaneter

Solsystemets små himlakroppar, inkl. asteroiderna. De flesta asteroider påträffas i gapet mellan Mars och Jupiters banor.

Förklaring på engelska

Small solar system planetary bodies including asteroids. Most asteroids are found within the gap lying between the orbits of Mars and Jupiter.

Synonym, svenska: Asteroider; Planetoider

Synonym, engelska: Minor Planet; Planet, Minor; Plutoids; Plutoid; Planets, Minor; Planetoids; Planetoid; Asteroids; Asteroid

Svensk term Småplaneter
Synonym på svenska Asteroider; Planetoider
Synonym på engelska Minor Planet; Planet, Minor; Plutoids; Plutoid; Planets, Minor; Planetoids; Planetoid; Asteroids; Asteroid
Engelsk term Minor Planets
MESH ID D018543

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.