Smärtkliniker (Pain Clinics)

Smärtkliniker

Anläggningar som tillhandahåller diagnostik, terapeutisk, och palliativa tjänster för patienter med svår kronisk smärta. Dessa kan vara fristående kliniker eller sjukhusbaserade och betjäna ambulerande eller slutenvårdspopulationer. Tillvägagångssättet är vanligtvis tvärvetenskapligt. Dessa kliniker kallas ofta ”akut smärta smärttjänster”. (Från Br Med Bull 1991 Jul; 47 (3) :762-85)

Förklaring på engelska

Facilities providing diagnostic, therapeutic, and palliative services for patients with severe chronic pain. These may be free-standing clinics or hospital-based and serve ambulatory or inpatient populations. The approach is usually multidisciplinary. These clinics are often referred to as “acute pain services”. (From Br Med Bull 1991 Jul;47(3):762-85)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Clinic, Pain; Clinics, Pain; Pain Clinic; Pain Relief Units; Pain Relief Unit; Unit, Pain Relief; Units, Pain Relief; Pain Centers; Center, Pain; Centers, Pain; Pain Center; Multidisciplinary Pain Centers; Center, Multidisciplinary Pain; Centers, Multidisciplinary Pain; Multidisciplinary Pain Center; Pain Center, Multidisciplinary; Pain Centers, Multidisciplinary; Multidisciplinary Pain Clinics; Clinic, Multidisciplinary Pain; Clinics, Multidisciplinary Pain; Multidisciplinary Pain Clinic; Pain Clinic, Multidisciplinary; Pain Clinics, Multidisciplinary; Acute Pain Service; Pain Service, Acute; Acute Pain Services; Pain Services, Acute; Service, Acute Pain; Services, Acute Pain

Svensk term Smärtkliniker
Synonym på svenska
Synonym på engelska Clinic, Pain; Clinics, Pain; Pain Clinic; Pain Relief Units; Pain Relief Unit; Unit, Pain Relief; Units, Pain Relief; Pain Centers; Center, Pain; Centers, Pain; Pain Center; Multidisciplinary Pain Centers; Center, Multidisciplinary Pain; Centers, Multidisciplinary Pain; Multidisciplinary Pain Center; Pain Center, Multidisciplinary; Pain Centers, Multidisciplinary; Multidisciplinary Pain Clinics; Clinic, Multidisciplinary Pain; Clinics, Multidisciplinary Pain; Multidisciplinary Pain Clinic; Pain Clinic, Multidisciplinary; Pain Clinics, Multidisciplinary; Acute Pain Service; Pain Service, Acute; Acute Pain Services; Pain Services, Acute; Service, Acute Pain; Services, Acute Pain
Engelsk term Pain Clinics
MESH ID D018710

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.