Smått nukleärt rna (Small nuclear rna)

Smått nukleärt rna

Korta kedjor av RNA (100-300 nukleotider långa) som är rikliga i kärnan och vanligtvis komplexerade med proteiner i SNRNP (RIBONUCLEOPROTEINS, SMALL NUCLEOPROTEINS). Många fungerar vid bearbetning av budbärar-RNA-prekursorer. Andra, SNORNAs (RNA, SMALL NUCLEOLAR), är involverade i bearbetningen av ribosomala RNA-prekursorer.

Förklaring på engelska

Short chains of RNA (100-300 nucleotides long) that are abundant in the nucleus and usually complexed with proteins in snRNPs (RIBONUCLEOPROTEINS, SMALL NUCLEAR). Many function in the processing of messenger RNA precursors. Others, the snoRNAs (RNA, SMALL NUCLEOLAR), are involved with the processing of ribosomal RNA precursors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: snRNA; Small Nuclear RNA; Low Molecular Weight Nuclear RNA; Small Molecular Weight RNA; Chromatin-Associated RNA; Chromatin Associated RNA; RNA, Chromatin-Associated

Svensk term Smått nukleärt rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska snRNA; Small Nuclear RNA; Low Molecular Weight Nuclear RNA; Small Molecular Weight RNA; Chromatin-Associated RNA; Chromatin Associated RNA; RNA, Chromatin-Associated
Engelsk term Small nuclear rna
MESH ID D012342

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.