Smittkoppor (Smallpox)

Smittkoppor

En akut, mycket smittsam, ofta dödlig infektionssjukdom orsakad av ett ortopoxvirus som kännetecknas av en bifasisk feberkurs och distinkta progressiva hudutbrott. Vaccination har lyckats utrota smittkoppor över hela världen. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

An acute, highly contagious, often fatal infectious disease caused by an orthopoxvirus characterized by a biphasic febrile course and distinctive progressive skin eruptions. Vaccination has succeeded in eradicating smallpox worldwide. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska: Variola

Synonym, engelska: Variola; Variolas; Variola Minor; Minor, Variola; Minors, Variola; Variola Minors; Alastrim

Svensk term Smittkoppor
Synonym på svenska Variola
Synonym på engelska Variola; Variolas; Variola Minor; Minor, Variola; Minors, Variola; Variola Minors; Alastrim
Engelsk term Smallpox
MESH ID D012899

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.