Smittkoppsvaccin (Smallpox Vaccine)

Smittkoppsvaccin

Ett levande VACCINIA-VIRUS-vaccin av kalvlymf- eller kycklingembryonursprung, som används för immunisering mot smittkoppor. Det rekommenderas nu endast för laboratoriearbetare som utsätts för smittkoppvirus. Vissa länder fortsätter att vaccinera dem i militärtjänsten. Komplikationer som härrör från smittkoppsvaccination inkluderar vaccinia, sekundära bakteriella infektioner, och encefalomyelit. (Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

A live VACCINIA VIRUS vaccine of calf lymph or chick embryo origin, used for immunization against smallpox. It is now recommended only for laboratory workers exposed to smallpox virus. Certain countries continue to vaccinate those in the military service. Complications that result from smallpox vaccination include vaccinia, secondary bacterial infections, and encephalomyelitis. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vaccine, Smallpox

Svensk term Smittkoppsvaccin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vaccine, Smallpox
Engelsk term Smallpox Vaccine
MESH ID D012900

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.