Snäckfeber (Schistosomiasis)

Snäckfeber

Infektion med flukes (trematoder) av släktet SCHISTOSOMA. Tre arter producerar de vanligaste kliniska sjukdomarna: SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM (endemiskt i Afrika och Mellanöstern), SCHISTOSOMA MANSONI (i Egypten, norra och södra Afrika, några öar i Västindien, norra 2/3 av Sydamerika) och SCHISTOSOMA JAPONICUM (i Japan, Kina, Filippinerna, Celebes, Thailand, laos). S. mansoni ses ofta i Puerto Ricans som bor i USA.

Förklaring på engelska

Infection with flukes (trematodes) of the genus SCHISTOSOMA. Three species produce the most frequent clinical diseases: SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM (endemic in Africa and the Middle East), SCHISTOSOMA MANSONI (in Egypt, northern and southern Africa, some West Indies islands, northern 2/3 of South America), and SCHISTOSOMA JAPONICUM (in Japan, China, the Philippines, Celebes, Thailand, Laos). S. mansoni is often seen in Puerto Ricans living in the United States.

Synonym, svenska: Bilharzios; Schistosomiasis

Synonym, engelska: Schistosomiases; Bilharziasis; Bilharziases; Katayama Fever; Fever, Katayama; Schistoma Infection; Infection, Schistoma; Infections, Schistoma; Schistoma Infections

Svensk term Snäckfeber
Synonym på svenska Bilharzios; Schistosomiasis
Synonym på engelska Schistosomiases; Bilharziasis; Bilharziases; Katayama Fever; Fever, Katayama; Schistoma Infection; Infection, Schistoma; Infections, Schistoma; Schistoma Infections
Engelsk term Schistosomiasis
MESH ID D012552

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.