Snarkning (Snoring)

Snarkning

Grov, bullrig andning under sömn, på grund av vibration i uvula och mjukgom.

Förklaring på engelska

Rough, noisy breathing during sleep, due to vibration of the uvula and soft palate.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Snorings

Svensk term Snarkning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Snorings
Engelsk term Snoring
MESH ID D012913

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.