Sneddons syndrom (Sneddon Syndrome)

Sneddons syndrom

En systemisk icke-inflammatorisk arteriopati främst av medelålders kvinnor som kännetecknas av association av LIVEDO RETICULARIS, multipel trombotisk CEREBRAL INFARKT; KORONARSJUKDOM, och HYPERTONI. Förhöjda antifosfolipidantikroppstitrar (se även ANTIFOSFOLIPIDSYNDROM), hjärtventilopati, ISCHEMISK ATTACK, TRANSIENT; KRAMPER; DEMENS; och kronisk ischemi i extremiteter kan också förekomma. Patologisk undersökning av drabbade pulsådror avslöjar icke-inflammatorisk adventitiell fibros, trombos och förändringar i media. (Från Jablonski, Ordbok [publikationstyp] of Syndromes & Eponymic Diseases, 2d ed; Adams et al., Principer för neurologi, 6th ed, p861; Arch Neurol 1997 Jan; 54 (1) :53-60)

Förklaring på engelska

A systemic non-inflammatory arteriopathy primarily of middle-aged females characterized by the association of LIVEDO RETICULARIS, multiple thrombotic CEREBRAL INFARCTION; CORONARY DISEASE, and HYPERTENSION. Elevation of antiphospholipid antibody titers (see also ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME), cardiac valvulopathy, ISCHEMIC ATTACK, TRANSIENT; SEIZURES; DEMENTIA; and chronic ischemia of the extremities may also occur. Pathologic examination of affected arteries reveals non-inflammatory adventitial fibrosis, thrombosis, and changes in the media. (From Jablonski, Dictionary of Syndromes & Eponymic Diseases, 2d ed; Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p861; Arch Neurol 1997 Jan;54(1):53-60)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Syndrome, Sneddon; Sneddon-Champion Syndrome; Sneddon Champion Syndrome; Syndrome, Sneddon-Champion; Livedo Reticularis And Cerebrovascular Accidents; Livedo Reticularis, Systemic Involvement

Svensk term Sneddons syndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Syndrome, Sneddon; Sneddon-Champion Syndrome; Sneddon Champion Syndrome; Syndrome, Sneddon-Champion; Livedo Reticularis And Cerebrovascular Accidents; Livedo Reticularis, Systemic Involvement
Engelsk term Sneddon Syndrome
MESH ID D018860

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.