Sniglar (Snails)

Sniglar

Marin, sötvatten, eller markbundna blötdjur av klassen Gastropoda. De flesta har ett omslutande spiralskal, och flera släktingar hamnar parasiter som är patogena för människan.

Förklaring på engelska

Marine, freshwater, or terrestrial mollusks of the class Gastropoda. Most have an enclosing spiral shell, and several genera harbor parasites pathogenic to man.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Snail

Svensk term Sniglar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Snail
Engelsk term Snails
MESH ID D012908

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.