Snö (Snow)

Snö

Frusna vattenkristaller som faller från atmosfären.

Förklaring på engelska

Frozen water crystals that fall from the ATMOSPHERE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Snows; Blizzard; Blizzards

Svensk term Snö
Synonym på svenska
Synonym på engelska Snows; Blizzard; Blizzards
Engelsk term Snow
MESH ID D012914

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.