Social anpassning (Social Adjustment)

Social anpassning

En enskild individs anpassning till den sociala miljön. Anpassning kan ske genom att den enskilda individen anpassar sig till den befintliga miljön eller att hen byter miljö. (Ur Campbell, Psychiatric Dictionary, 1996).

Förklaring på engelska

Adaptation of the person to the social environment. Adjustment may take place by adapting the self to the environment or by changing the environment. (From Campbell, Psychiatric Dictionary, 1996).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Adjustments, Social; Social Adjustments; Adjustment, Social

Svensk term Social anpassning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Adjustments, Social; Social Adjustments; Adjustment, Social
Engelsk term Social Adjustment
MESH ID D012917

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.