Social dominans (Social Dominance)

Social dominans

En grupps sociala struktur så som den förhåller sig till den relativa grad av social status hos dess medlemmar. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8:e uppl.)

Förklaring på engelska

Social structure of a group as it relates to the relative social rank of dominance status of its members. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed.)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dominance, Social; Dominance Hierarchy; Dominance Hierarchies; Hierarchy, Dominance

Svensk term Social dominans
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dominance, Social; Dominance Hierarchy; Dominance Hierarchies; Hierarchy, Dominance
Engelsk term Social Dominance
MESH ID D012930

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.