Social förändring (Social Change)

Social förändring

Skifte, förändring, modifiering eller utveckling av mänskligt beteende och mänsklig kultur, vilket över tid resulterar i mätbara konsekvenser för sociala värderingen och normer.

Förklaring på engelska

A shift, alteration, modification, or evolution of human behavior and culture, which over time, results in measurable consequences on societal values and norms.

Synonym, svenska: Social utveckling; Modernisering; Social påverkan

Synonym, engelska: Change, Social; Changes, Social; Social Changes; Social Impact; Impact, Social; Impacts, Social; Social Impacts; Modernization; Social Development; Development, Social; Developments, Social; Social Developments

Svensk term Social förändring
Synonym på svenska Social utveckling; Modernisering; Social påverkan
Synonym på engelska Change, Social; Changes, Social; Social Changes; Social Impact; Impact, Social; Impacts, Social; Social Impacts; Modernization; Social Development; Development, Social; Developments, Social; Social Developments
Engelsk term Social Change
MESH ID D012922

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.