Social förstärkning (Social Reinforcement)

Social förstärkning

Förstärkning av ett gensvar med en social belöning såsom en uppmuntrande nickning, en förälders kärlek eller uppmärksamhet.

Förklaring på engelska

The strengthening of a response with a social reward such as a nod of approval, a parent’s love or attention.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Social Reinforcement; Reinforcements, Social; Social Reinforcements

Svensk term Social förstärkning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Social Reinforcement; Reinforcements, Social; Social Reinforcements
Engelsk term Social Reinforcement
MESH ID D012056

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.