Social identifikation (Social Identification)

Social identifikation

Processen genom vilken en del av den egna självbilden utvecklas, baserat på gruppintern preferens eller etnocentricitet och en känsla av tillhörighet i en viss social eller kulturell grupp. (Ur APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8:e uppl.)

Förklaring på engelska

The process by which an aspect of self image is developed based on in-group preference or ethnocentrism and a perception of belonging to a social or cultural group. (From APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed.)

Synonym, svenska: Social identitet; Gruppidentifiering

Synonym, engelska: Social Identity; Identities, Social; Identity, Social; Social Identities; Identification, Social; Identifications, Social; Social Identifications; Group Identification; Group Identifications; Identification, Group; Identifications, Group

Svensk term Social identifikation
Synonym på svenska Social identitet; Gruppidentifiering
Synonym på engelska Social Identity; Identities, Social; Identity, Social; Social Identities; Identification, Social; Identifications, Social; Social Identifications; Group Identification; Group Identifications; Identification, Group; Identifications, Group
Engelsk term Social Identification
MESH ID D012933

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.