Social konformitet (Social Conformity)

Social konformitet

Beteendemässig eller attitydmässig anpassning till erkända sociala mönster och normer.

Förklaring på engelska

Behavioral or attitudinal compliance with recognized social patterns or standards.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Conformities, Social; Social Conformities; Conformity, Social

Svensk term Social konformitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Conformities, Social; Social Conformities; Conformity, Social
Engelsk term Social Conformity
MESH ID D012925

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.