Social marknadsföring (Social Marketing)

Social marknadsföring

Användningen av marknadsföringsprinciper, vilka även används för att sälja produkter till konsumenter, för att föra ut idéer, attityder och beteenden. Planering och användning av program för att öka acceptansen av en social idé eller praxis genom målgrupper, inte för marknadsförarens skull, utan för att gynna målgruppen och allmänheten.

Förklaring på engelska

Use of marketing principles also used to sell products to consumers to promote ideas, attitudes and behaviors. Design and use of programs seeking to increase the acceptance of a social idea or practice by target groups, not for the benefit of the marketer, but to benefit the target audience and the general society.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Marketing, Social

Svensk term Social marknadsföring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Marketing, Social
Engelsk term Social Marketing
MESH ID D040241

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.