Social miljö (Social Environment)

Social miljö

Summan av sociala och kulturella institutioner, former, mönster och processer som påverkar livet för en enskild individ eller ett samhälle.

Förklaring på engelska

The aggregate of social and cultural institutions, forms, patterns, and processes that influence the life of an individual or community.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Environments, Social; Social Environments; Environment, Social; Social Context; Context, Social; Contexts, Social; Social Contexts; Social Ecology; Ecologies, Social; Ecology, Social; Social Ecologies

Svensk term Social miljö
Synonym på svenska
Synonym på engelska Environments, Social; Social Environments; Environment, Social; Social Context; Context, Social; Contexts, Social; Social Contexts; Social Ecology; Ecologies, Social; Ecology, Social; Social Ecologies
Engelsk term Social Environment
MESH ID D012931

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.