Social miljöterapi (Socioenvironmental Therapy)

Social miljöterapi

Terapi med huvudsakligt fokus på fysisk och social strukturering av den omgivande miljön i syfte att främja samspel mellan människor, vilket i sin tur har betydelse för en minskning av beteendemässiga avvikelser hos patienter.

Förklaring på engelska

Therapy whose primary emphasis is on the physical and social structuring of the environment to promote interpersonal relationships which will be influential in reducing behavioral disturbances of patients.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Therapy, Socioenvironmental; Socioenvironmental Therapies; Therapies, Socioenvironmental

Svensk term Social miljöterapi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Therapy, Socioenvironmental; Socioenvironmental Therapies; Therapies, Socioenvironmental
Engelsk term Socioenvironmental Therapy
MESH ID D012960

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.